4/6/2014, Trap Pond

Bill Woolford - 2 Fish - 4lbs 5oz

Dave Lank - 1 Fish - 3lbs 4oz - Lunker

Sean Grizzel - 2 Fish - 3lbs 4oz

Steve Gondek - 1 Fish - 1lb 6oz

Frank Darwicki - 1 Fish - 15oz

Rick Lank - 1 Fish - 14 oz


Art McGuire - 0 Fish

Mick McGuire - 0 Fish

Matt Dougherty - 0 Fish

Chad Ferguson - 0 Fish

Jack McDermott - 0 Fish

Tad Daniels - 0 Fish


4/27/14, Killens / Wyoming Split

1. Jack McDermott - 3 Fish (Limit) - 9lbs 3oz - 32 pts - Wyoming Pond Winner

2. Bill Woolford - 3 Fish (Limit) - 7lbs 4oz - Wyoming Lunker - 30 pts

3. Sean Grizzel - 3 Fish (Limit) - 4lbs 12oz - 28 pts

4. Frank Darwicki - 3 Fish (Limit) - 4lb 3oz - 27 pts

5. Mick McGuire - 2 Fish - 3lb 11oz - 25 pts

6. Art McGuire - 2 Fish - 2lb 5oz - 24 pts

7. Rick Lank - 1 Fish - 15oz - Killens Lunker - Killens Winner - 25 pts

8. Tad Daniels - 1 Fish - 10oz - 22 pts


Matt Dougherty - 0 Fish

Chad Ferguson - 0 Fish

Dave Lank - 0 Fish

Steve Gondek - 0 Fish

Mike Williamson - 0 Fish

 

Jr's:

1. Jack McDermott Jr. - 1lb 0oz - 10 pts

2. Dave Lank Jr - 12oz - 9 pts


Joseph McDermott - 0 Fish

Zack Daniels - 0 Fish

 5/4/14, Killens / Wyoming Split


1. Dave Lank - 3 Fish (Limit) - 9lbs 0oz - 33 pts - Wyoming Pond Winner - Pond Lunker

2. Steve Gondek - 2 Fish - 2lbs 6oz - 29 pts

3. Sean Grizzel - 1 Fish - 1lbs 1oz - 29 pts - Killens Pond Winner - Pond Lunker


Rick Lank - 0 Fish

Tad Daniels - 0 Fish

Matt Dougherty - 0 Fish

Jeff Williamson - 0 Fish

Bill Woolford - 0 Fish


Jr's:

1. Dave Lank Jr. - 4lb 7oz - 10 pts

2. Zack Daniels - 1lb 14oz - 9 pts

5/18/14, Garrison Lake


1. Dave Lank - 3 Fish (Limit) - 9lbs 9oz - 31 pts

2. Sean Grizzel - 3 Fish (Limit) - 7lbs - Lunker - 3lb 6oz - 30 pts

3. Jack McDermott - 3 Fish (Limit) - 5lbs 2oz - 28 pts

4. Steve Gondek - 2 Fish - 4lb 3oz - 26 pts

5. Frank Darwicki - 1 Fish - 1lb - 25 ptsMatt Dougherty - 0 Fish

Chad Ferguson - 0 Fish

Art McGuire - 0 Fish

Tad Daniels - 0 Fish

Jeff Williamson - 0 Fish


Jr's:

1. Zach Daniels - 2lb 10oz - 10 pts


Jack McDermott Jr. - 0 Fish

Joseph McDermott - 0 Fish 

                                                                                                   6/1/14, Nanticoke River


1. Dave Lank - 2 Fish - 6lbs 13oz - Lunker - 31 pts

2. Sean Grizzel - 1 Fish - 1lb 13oz - 28 pts

3. Bill Woolford - 2 Fish - 1lb 10oz - 27 pts

4. Jeff Williamson - 1 Fish - 1lb 7oz - 26 pts

5. Steve Gondek - 1 Fish - 14oz - 25 pts

6. Rick Lank - 1 Fish - 12oz - 24 ptsJack McDermott - 0 Fish

Chad Ferguson - 0 Fish

Tad Daniels - 0 Fish

Mike Williamson - 0 Fish


Jr's:

1. Dave Lank Jr. - 1lb 3oz - 10 pts


Jack McDermott Jr. - 0 Fish

Joseph McDermott - 0 Fish

Zach Daniels - 0 Fish 

6/15/14, McGinnis / Coursey Split


1. Steve Gondek - 3 Fish - Limit - 12 lbs 4oz - Coursey Lunker - 32pts

2. Jack McDermott - 3 Fish - Limit - 8lbs 2oz - 29pts

3. Dave Lank - 3 Fish - Limit - 6lbs 5oz - McGinnis Lunker - 29pts

4. Mike Williamson - 3 Fish - Limit - 5lbs 15oz - 27pts

5. Rick Lank - 3 Fish - Limit - 4lbs 7oz - 26pts

6. Bill Woolford - 3 Fish -  Limit - 3lbs 14oz - 25pts

7. Matt Dougherty - 1 Fish - 3lbs 7oz - 23pts

8. Jeff Williamson - 3 Fish - 3lbs 6oz - 23pts

9. Sean Grizzel - 1 Fish - Dead Fish (-4oz) - 12oz - 21ptsArt McGuire - 0 Fish

Tad Daniels - 0 Fish

Chad Fergueson - 0 Fish


Jr's


Dave Lank Jr. - 2lbs 6oz - 10pts

Zach Daniels - 1lb 9oz - 9pts

Joseph Mcdermott - 1lb 6oz - 8pts

Jack McDermott Jr. - 1lb 0oz - 7pts

6/29/14, McGinnis / Coursey Split


1. Bill Woolford - 2 Fish - 5 lbs 1oz - Coursey Lunker - Overall Winner - 31pts

2. Dave Lank - 3 Fish - Limit - 5lbs - 29pts

3. Jeff Williamson - 3 Fish - Limit - 4lbs 6oz - 28pts

4. Jack McDermott - 3 Fish - Limit - 3lbs 10oz - McGinnis Lunker - Pond Winner 29pts

5. Steve Gondek - 3 Fish (1 Dead) - Limit - 2lbs 9oz after deduction - 26pts

6. Tad Daniels - 2 Fish - 2lbs 6oz - 24pts

7. Rick Lank - 2 Fish - 2lbs 2oz - 23pts

7. Sean Grizzel - 2 Fish - 2lbs 2oz - 23pts

8. Mike Williamson - 1 Fish - 15oz - 21ptsArt McGuire - 0 Fish

Matt Dougherty - 0 Fish

Chad Fergueson - 0 Fish


Jr's


1. Joseph Mcdermott - 1lb 5oz - 10pts

2. Dave Lank Jr. - 1lb 3oz - 9pts

3. Zach Daniels - 1lb - 8pts


Jack McDermott Jr. - 0 Fish

8/10/14, Noxontown 


1. Sean Grizzel - 3 Fish - 4 lbs 15oz - Limit, Lunker (2lb 5oz) - 32pts

2. Rick Lank - 3 Fish - 3lbs 12oz - Limit - 29pts

3. Jeff Williamson - 3 Fish - 3lbs 7oz - Limit - 28pts

4. Jack McDermott - 1 Fish - 1lb 3oz - 26pts

5. Mike Williamson - 1 Fish - 1lb 2oz - 25pts


Frank Darwicki III - 0 Fish

Matt Dougherty - 0 Fish

Chad Fergueson - 0 Fish

Steve Gondek - 0 Fish

Bill Woolford - 0 Fish


Jr's


Jack McDermott Jr - 0 Fish

Joseph McDermott - 0 Fish

8/24/14, Coursey / Haven Split

1. Rick Lank - 3 Fish - 6lbs 8oz - Limit / Overall Winner

2. Steve Gondek - 1 Fish - 3lb 11oz - Coursey Lunker / Pond Winner

3. Dave Lank - 2 Fish - 2lb 13oz

4. Art McGuire - 1 Fish - 2lb 5oz - Haven Lunker

5. Bill Woolford - 2 Fish - 1lb 11oz

6. Jack McDermott - 1 Fish - 1lb 10ozJr's

1. Jack McDermott, Jr. - 1lb 12oz

Zack Daniels - 0 Fish

Dave Lank, Jr. - 0 Fish

Joseph McDermott - 0 Fish

9/7/14, Coursey / Haven Split


1. Sean Grizzel - 3 Fish - 7lbs 10oz - Limit / Haven Lunker / Overall Winner

2. Dave Lank - 1 Fish - 5lb 14oz - Coursey Lunker / Pond Winner

3. Jack McDermott - 2 Fish - 2lb 3oz

4. Jeff Williamson - 2 Fish - 2lb 0oz

5. Steve Gondek - 1 Fish - 1lb 1oz

6. Art McGuire - 1 Fish - 13ozJr's


Zach Daniels - 1lb 6oz


Dave Lank Jr. - 0 Fish

Joseph McDermott - 0 Fish

Jack McDermott Jr. - 0 Fish

9/21/14, Lums Pond

1. Tad Daniels - 1 Fish - 2lbs 14oz - Lunker / Winner

2. Art McGuire - 2 Fish - 2lb 10oz

3. Sean Grizzel - 2 Fish - 2lb 5oz

4. Frank Darwicki III - 1 Fish - 1lb 12oz

5. Steve Gondek - 1 Fish - 1lb 10oz

6. Dave Lank - 1 Fish - 1lb

7. Rick Lank - 1 Fish - 14ozJr's


Zach Daniels - 1lb 8oz


Dave Lank Jr. - 0 Fish

Joseph McDermott - 0 Fish

Jack McDermott Jr. - 0 Fish

 
Make a Free Website with Yola.